Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav İlanıİLAN
        Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 4734 sayılı Kanun ve diğer hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23.maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (ek-1) listede, sınava katılmaya hak kazanamayanlar ise (ek-2) listede 27/02/2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz resmi internet sayfası http://gaziantep.goc.gov.tr adresinde yayınlamıştır.
         1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14.maddesinde ‘Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilir. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanır.’ hükmü amirdir.
         375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23.maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasların 7.maddesinde istenilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması değerlendirmeleri saklı kalmak kaydıyla, sınava girmeye hak kazananlara ait liste, sınav tarihi ve sınav yeri ekte sunulmuştur. Sınavda başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 4 (dört) gün içerisinde İl Müdürlüğümüz Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.
           İlgililere ilanen tebliğ olunur.09/03/2018
 
Sınav Listesi İçin Tıklayınız.
Kayıt: 9.3.2018
Güncelleme:9.3.2018
Paylaş


WS05