Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuruları Hakkında DuyuruİLAN
        Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 4734 sayılı Kanun ve diğer hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23.maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (ek-1) listede, sınava katılmaya hak kazanamayanlar ise (ek-2) listede yayınlamıştır.
        1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10.maddesinde belirtilen ‘ İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir.Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer.Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.’ hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
       Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde İl Müdürlüğümüz Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Belirtilen süre içeresinde herhangi bir itirazın olmaması yada itirazın sonuçlandırılması durumunda liste kesin liste haline dönüşecektir.
         İlgililere ilanen tebliğ olunur.27/02/2018
Kayıt: 27.2.2018
Güncelleme:27.2.2018
Paylaş


WS05